25 februari 2021

Nieuwsbrief maart staat online

De nieuwsbrief van maart 2021  staat online.  In deze nieuwsbrief vindt u  onder meer:

  • Vervoer naar vaccinatielocatie
  • Huisbezoeken cliëntondersteuners voor ouderen
  • Nieuws van de commissie cultuur en educatie
  • De maandelijkse puzzel .

Veel leesplezier.