23 februari 2022

KBO HEB cliëntondersteuners

Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning  (OCO)

 

Cliëntondersteuning is in de Wet maatschappelijke ondersteuning als volgt omschreven:

“Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene

ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning,

preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en

inkomen die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en

participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening.”

 

Zorg, hulp of hulpmiddelen nodig?

De cliëntondersteuner

W(et)

M(aatschappelijke)

O(ndersteuning)

In gemeente Hilvarenbeek ondersteunt een OCO u graag in het aanvraagproces.

De gemeente Hilvarenbeek bestaat uit Hilvarenbeek, Diessen, Esbeek, Biest-Houtakker, Haghorst, Baarschot.

 

Cliëntondersteuners WMO helpen u graag met een aanvraag voor o.a.:

 • huishoudelijke hulp
 • invalidenparkeerkaart
 • aanpassing van uw badkamer
 • traplift
 • dagbesteding
 • ontlasten van de mantelzorger
 • lichamelijke verzorging
 • psychische zorg
 • doorverwijzen andere hulpverleners, bv wet langdurige zorg (WLZ)
 • en andere Wmo-voorzieningen.

 

Deskundige en onafhankelijke ondersteuning

Gaat uw gezondheid achteruit? Kunt u niet langer zelfstandig het huishouden doen? Gaat het lopen u slecht af, waardoor u er minder op uit trekt?

Allemaal situaties waarvoor u hulp kunt vragen aan uw gemeente. Bij zo’n vraag aan de gemeente kunt u zich laten ondersteunen door uw vader of moeder, zoon of dochter, buren of vrienden. U kunt zich ook laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntondersteuner WMO, opgeleid en gecertificeerd door de KBO-Brabant. Zij volgen regelmatig bijscholing om hun kennis up to date te houden. Zij kunnen ook gebruik maken van de kennis en vaardigheden binnen de KBO.

Cliëntondersteuners helpen alle mensen en zijn er niet enkel voor de oudere 55-plussers.

De cliëntondersteuner WMO is goed op de hoogte van de mogelijkheden, de regels die de gemeente hanteert en de te volgen procedure.

 

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner staat naast u in het proces van de WMO-aanvraag, helpt u om u goed voor te bereiden op het gesprek met de gemeente en komt op voor uw belangen. De cliëntondersteuner bespreekt vooraf met u hoe het proces van de aanvraag verloopt, geeft toelichting op de regels en is desgewenst aanwezig bij uw gesprek met de gemeente. Dit onderzoekgesprek heet ook wel keukentafelgesprek.

De cliëntondersteuner kan later het verslag van het onderzoekgesprek met u controleren om na te gaan of het correct is. Dit is belangrijk omdat op basis van dit verslag bepaald wordt welke hulp/en of zorg u krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente dan kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken.

Hoe belangrijk het kan zijn om cliëntondersteuner in te schakelen blijkt wel uit de praktijk.

 

Voorbeelden uit de praktijk

 • Een jonge vrouw van 21 jaar is door omstandigheden erg depressief geworden. Zij kan haar dag zonder ondersteuning niet zelfstandig doorkomen. Heeft via de WMO, hulp aangevraagd bij de gemeente voor geestelijke zorg met ondersteuning en begeleiding. Het keukentafelgesprek staat gepland. Ze is erg onzeker om dit alleen te doen. Samen zijn we het gesprek aangegaan. Een goede indicatie volgt waardoor deze jonge vrouw ondersteuning krijgt.
 • Een echtpaar van 80 en 81 jaar oud hebben lichamelijke beperkingen door ziekte. Zij kunnen zich goed redden samen. Maar zij ondervinden problemen met persoonlijke zorg en huishoudelijke taken. Ze hebben moeit om zichzelf ter douchen. Zijn angstig om te vallen. Ze kunnen elkaar daarbij ook niet meer ondersteunen. Huishoudelijke taken worden ook te moeilijk i.v.m. angst om te vallen.

Een zoon woont in de buurt en neemt een aantal taken op zich. Hij verzorgt o.a. de boodschappen.

De WMO voorziet erin dat zij nu hulp hebben bij persoonlijke verzorging. Ze krijgen wekelijks hulp in de huishouding.

Zij zagen erg op tegen deze hulp i.v.m. verlies zelfstandigheid. Maar nu zijn ze erg tevreden over deze zorg. Daarmee kunnen ze nu wel verder in hun eigen woning.

 

Voor wie zijn de cliëntondersteuners bedoeld?

In de WMO is opgenomen dat de gemeente verplicht is om bij een WMO-aanvraag te wijzen op de mogelijkheid om hulp te krijgen van een onafhankelijke en gratis cliëntondersteuner.

Iedereen kan gebruik maken van cliëntondersteuners.

Een cliëntondersteuner is een vrijwilliger. Aan het inschakelen van een cliëntondersteuner zijn geen kosten verbonden.

De cliëntondersteuner kan zich het recht voorbehouden om van ondersteuning af te zien en door te verwijzen naar iemand anders.

Iedere WMO-aanvrager blijft overigens zélf verantwoordelijk voor de aanvraag. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inzet van een cliëntondersteuner.

 

Wie zijn de cliëntondersteuners in de gemeente Hilvarenbeek?

Er zijn 5 cliëntondersteuners als deskundigen op het gebied van de WMO opgeleid.

Door het voorgesprek begrijpen ze uw situatie en behoeften. Ze hebben een degelijke kennis van de WMO en de mogelijkheden in de gemeente Hilvarenbeek.

Cliëntondersteuners in gemeente Hilvarenbeek zijn (op de foto’s van links naar rechts):

Marij Cuijpers, José van der Maas, Caecil van Dun, Els van Hoesel en als laatste Annie van de Wouw, die tevens vertegenwoordigd is in het bestuur van KBO HEB.

Telefonisch bereikbaar op nr.  06-10777422.

 

 

Zie voor meer informatie ook https://www.kbo-brabant.nl/clientondersteuning/