2 maart 2022

Jaarverslag 2021

JAARVERSLAG 2021

In januari 2021 zaten we nog in een lockdown en vergaderden we digitaal met ons bestuur. Helaas was er geen mogelijkheid voor deelname aan activiteiten.

In februari was er nauwelijks verbetering, de lockdown werd verlengd. Ook onze jaarlijkse Carnavalsavond kon niet doorgaan.

In maart kregen we te maken met een derde coronagolf. Helaas nog altijd geen activiteiten. De algemene ledenvergadering moest worden uitgesteld.

Diverse leden maakten gebruik van het aanbod van vrijwilligers om hen naar een priklocatie te vervoeren.

In april konden we nog steeds niets van start laten gaan, pas in mei was het einde van de lockdown in zicht.

In juni zijn we weer begonnen met onze buitenactiviteiten, wandelen, fietsen, jeu de boules en tai chi buiten. Bij de eerste samenkomsten was er voor de deelnemers een kopje koffie.

Gewoonlijk hebben wij tijdens de zomermaanden een activiteitenstop, maar wij zijn in 2021 met onze buitenactiviteiten doorgegaan, waarvan velen dankbaar gebruik hebben gemaakt.

Jaarlijks organiseert KBO HEB bij opening of sluiting van de zomerschool een gezellige BBQ, deze kon helaas niet doorgaan en het activiteitenaanbod was ook beduidend minder dan anders.

In augustus werd een bewaarblad uitgebracht met een zeer compleet overzicht van alles waar KBO HEB zich mee bezighoudt, dit blad werd als een inlegvel aan de Hilverbode toegevoegd.

In september kon het koor weer gaan repeteren en ging ook het digispreekuur weer van start. Een delegatie van ons bestuur stond met een standje bij de Nacht van het gemis en ook waren we als bestuur die maand op Wereld Alzheimer Dag present, samen met De Vergeten Tuin en Contour de Twern om mensen met dementie twee fijne middagen te bezorgen. Op woensdag 29 september kon de uitgestelde Algemene Ledenvergadering gehouden worden.

In oktober konden naast onze buitenactiviteiten ook de binnenactiviteiten hervat worden.

De eerste helft van november  werd de Vitaliteitsdag in Esbeek georganiseerd en de Vrijwilligersdag in Elckerlyc.

Helaas moesten vanaf medio november weer alle binnenactiviteiten worden gestaakt. De laatste les van de filosofiecursus kon niet meer doorgaan en de Operadag moest worden uitgesteld.

In december ging er weer een streep door de geplande kerstvieringen in Elckerlyc. Als alternatief werd aan alle leden thuis een kerstgroet gebracht met een attentie.

In 2021 vergaderden we 11 x met ons Algemeen Bestuur; het Dagelijks Bestuur vergaderde 17 x, Diverse keren werd er digitaal vergaderd, omdat bij elkaar komen niet mogelijk was.

Het bestuur heeft  voortdurend moeten afwegen welke zaken met inachtneming van de overheids-adviezen op een veilige manier door konden gaan. Steeds moest worden bijgestuurd. Het afgelopen jaar  was een moeilijk jaar. Vooral voor onze leden, voor wie er maar zo weinig ruimte bestond voor deelname aan activiteiten, cursussen, lezingen, reizen e.d.

Namens het bestuur hartelijk dank aan alle leden voor de vele warme woorden en het tomeloze geduld.

Liesbeth Noordermeer, secretaris.